kontrast
A+ A-
Strona Jednostek Oświatowych Gminy Przyłęk: www.przylek.pl
 > Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
 

Serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619).

Ilekroć w niniejszej instrukcji używa się skrótów, rozumie się przez nie:
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej,

Instrukcja dotyczy podmiotowej strony BIP, na której udostępnia się informacje publikowane i aktualizowane przez szkołę.

Dostępne informacje zostały umieszczone w menu przedmiotowym podzielonym na moduły, których tytuły rozmieszczone są w lewej górnej części serwisu

Zawartość każdego z modułów rozwija się automatycznie po kliknięciu na tytuł. 

Uwaga!
Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Administrator:

Jacek Rogala

e-mail: rogalajacek@wp.pl

kontakt: tel. 48 677 50 01

Redaktor:

Marek Dziadoszl

kontakt: tel. 48 677 50 01

 

Opublikowane przez: Marek Dziadosz | Autor: Jacek Rogala | Data wprowadzenia: 2019-12-24 16:28:45 | Data modyfikacji: 2019-12-24 16:32:51.
Data wprowadzenia: 2019-12-24 16:28:45
Data modyfikacji: 2019-12-24 16:32:51
Autor: Jacek Rogala
Opublikowane przez: Marek Dziadosz
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Przyłęk
26-704
Wójt Gminy
Eugeniusz Andrzej Wolszczak
Kontakt:
Tel: +48 0-48-677-30-16
Fax: +48 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl