kontrast
A+ A-
Strona Jednostek Oświatowych Gminy Przyłęk: www.przylek.pl
 > Jak załatwić sprawę
Jak załatwić sprawę
 

I Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków


Dokumenty od wnoszącego:


- skarga, wniosek złożony na piśmie,


- skarga, wniosek złożony do protokołu sporządzonego podczas sptkania z dyrektorem


Godziny przyjęć w sprawie skarg i wniosków dyrektora Szkoły po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym:


wtorki bez zebrań/dni otwarych dla Rodziców/Opiekunów prawnych - 14:00-15:00,


dni, kiedy organizowane są zebrania/dni otwarte - 17:00-18:00,


Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły


Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie lub do 30 dni lub w terminie dłuższym, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień


Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: pisemna odpowiedź


II Procedura uzyskania decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego


Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:


- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły


- opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej


Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły


Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie lub do 30 dni lub w terminie dłuższym, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień


Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: decyzja administracyjna wydana przez dyrektora Szkoły


III Procedura uzyskania decyzji w sprawie zwolnienia z zajęć edukacyjnych


Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:


- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły


- zaświadczenie od lekarza lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku zajeć innych niż wychowanie fizyczne)


Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły


Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie lub do 30 dni lub w terminie dłuższym, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień


Dokument uzyskiwany w wyniku postępowani: decyzja administracyjna wydana przez dyrektora Szkoły


IV Procedura uzyskania informacji/opinii o Uczniu


Dokumenty od Rodzica/opiekuna prawnego


- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły ze wskazaniem celu (np. przedłożenie w poradni psychologiczno-pedagogicznej, sądzie, w innej szkole)


Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły


Termin załatwienia sprawy: 14 dni (w przypadku nieobecności Nauczyciela, Wychowawcy, Specjalistów, termin może ulec wydłużeniu)


Dokument uzyskiwany w wyniku postepowania: Informacja/opinia


V Procedura uzyskania decyzji w sprawie nauczania indywidualnego


Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:


- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły


- orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania


Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły


Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego


Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: Karta nauczania indywidualnego


VI Procedura uzyskania decyzji w sprawie zapewnienia kształcenia specjalnego


Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:


- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły


- orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego


Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły


Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego


Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: Informacja o sposobie realizacji wskazań zawartych w orzeczeniu


VII Procedura uzyskania decyzji w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia


Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:


- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły,


- opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zapewnienia zindywidualizowanej ściezki kształcenia,


Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły


Termin załatwienia sprawy: niezwlocznie po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego


Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: Infromacja o sposobie realizacji wskazań zawartyych w opinii


 

 

Opublikowane przez: Marek Dziadosz | Data wprowadzenia: 2019-12-20 22:17:50 | Data modyfikacji: 2019-12-24 15:32:42.
 
 Procedury wyd duplikatow dokum.pdf

Opublikowane przez: Marek Dziadosz | Data wprowadzenia: 2019-12-22 23:38:06 | Data modyfikacji: 2019-12-24 15:32:42.

Zobacz:
 Procedura wydawania duplikatów . 
Data wprowadzenia: 2019-12-22 23:38:06
Opublikowane przez: Marek Dziadosz
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Przyłęk
26-704
Wójt Gminy
Eugeniusz Andrzej Wolszczak
Kontakt:
Tel: +48 0-48-677-30-16
Fax: +48 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl