kontrast
A+ A-
Strona Jednostek Oświatowych Gminy Przyłęk: www.przylek.pl
 SP w Babinie
SP w Babinie
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie
Rodzaj jednostka organizacyjna gminy
Lokalizacja woj. mazowieckie, pow. zwoleński
Kod pocztowy 26-704 Przyłęk
Dane adresowe Babin 38
Kontakt

tel. (48) 677-30-72,    email: pspbabin@op.pl

szkolna strona internet.:    http://www.pspbabin.szkolnastrona.pl

Dyrektor

Danuta Marszałek 
tel. (48) 677-30-72,    e-mail: pspbabin@op.pl

   
   
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora - jak określono poniżej. 
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

Godziny pracy szkoły:
poniedziałek 07 00 - 1500
wtorek 07 00 - 1500
środa 07 00 - 1500
czwartek 07 00 - 1500
piątek 07 00 - 1500

 

 

 

 

Administratorem Ochrony Danych Osobowych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny Długoszewskiej w Babinie,

Babin 38, 26-704 Przyłęk, tel. 48 677 30 72, e-mail: pspbabin@op.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Bartłomiej Kida, e-mail: bodo.radom@gmail.com, tel. 733-125-012

 

Opublikowane przez: Antoni Pawlukowski | Autor: Danuta Marszałek | Data wprowadzenia: 2010-09-30 15:47:27 | Data modyfikacji: 2020-01-17 10:25:42.

Zobacz:
 Oferta szkoły .  Organy szkoły .  Dokumenty szkoły .  Struktura Organizacyjna .  Oświadcz. majątkowe .  Zapytania ofertowe . 
Data wprowadzenia: 2010-09-30 15:47:27
Data modyfikacji: 2020-01-17 10:25:42
Autor: Danuta Marszałek
Opublikowane przez: Antoni Pawlukowski
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Przyłęk
26-704
Wójt Gminy
Eugeniusz Andrzej Wolszczak
Kontakt:
Tel: +48 0-48-677-30-16
Fax: +48 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl