kontrast
A+ A-
Strona Jednostek Oświatowych Gminy Przyłęk: www.przylek.pl
 > Informacja o jednostce
Informacja o jednostce
 

Nasza szkoła jest miejscem, które zaspokoi Państwa oczekiwania.

Zapraszamy do naszej Szkoły.

Panuje u nas bardzo przyjazna i rodzinna atmosfera, dzięki, której każdy czuje się zauważone i docenione.

Jesteśmy Szkołą, która dba o potrzeby dzieci i ich rodziców.

Prowadzimy naukę w salach lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne i pomoce dydaktyczne.

W roku szkolnym 2019/2020 zakupiliśmy pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych za ponad 50 000 złotych.

Zajecia prowadzone są w salach dostosowanych do wieku uczniów i specyfiki przedmiotu.

Szkołę tworzą dobrzy nauczyciele, posiadajacy przedmiotowe wykształcenie, doświadczenie i pasję.

To osoby otwarte na potrzeby społecznosci szkolnej, wykorzystujący w swojej pracy ciekawe, aktywizujące metody nauczania.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

Uczniowie z trudnościami otoczeni są w Naszej Szkole szczególną troską i znajdują potrzebną pomoc.

Wszyscy  Nasi uczniowie otoczeni są opieką szkolnego pedagoga, logopedy. Uczestniczą na dodatkowe zajęcia prowadzone zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Organizujemy pomoc dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji (dożywianie, pomoc materialna).

Zajęcia pozalekcyjne oraz w ramach lekcji.

Poza obowiązkowymi zajęciami nauczania, oferujemy zajęcia pozalekcyjne:
Zajęcia sportowe:
• Zajęcia WF 
• Basen (wyjazdy)
• SKS

Bezpłatne zajęcia prowadzone przez nauczycieli naszej Szkoły
• KMO - Klub Młodego Odkrywcy (zajecia przyrodnicze)
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
• Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne
• Zajęcia językowe z języka angielskiego 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

• Samorząd Uczniowski

• Wolontariat

• ZHR 

Zajęcia prowadzone przez inne instytucje edukacyjne

• Język angielski

Nauka języków obcych
• J. angielski od kl. 0
• J. niemiecki od kl. VII

Świetlica od 6.45 do 15.20 / 15.00
Opieka w świetlicy jest organizowana w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów i ich rodziców

Stołówka szkolna.
W Szkole funkcjonuje stołówka, która przygotowuje zdrowe i smaczne obiady uwzględniające potrzeby żywieniowe dzieci.

Stomatolog szkolny.
Uczniowie mogą korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej.

Tradycja.
Polskie zwyczaje świąteczne i imprezy rodzinne – to wydarzeniami wpisanymi w Plan Pracy Szkoły.

Proponujemy naszym uczniom wspólne wyjazdy na ciekawe filmy, spektakle teatralne.

Bierzemy udział w imprezach organizowanych na terenie gminy.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje – zapraszamy do kontaktu.

 

 

Opublikowane przez: Marek Dziadosz | Data wprowadzenia: 2019-12-22 20:38:02 | Data modyfikacji: 2019-12-27 13:19:35.

Zobacz:
 Organizacja podmiotu .  Statut .  Regulamin Rady Pedagogicznej .  Regulamin Samorządu Uczniowskiego .  Regulamin ZFŚS .  Akty administracyjne .  Program wychowawczo-profilaktyczny . 
Data wprowadzenia: 2019-12-22 20:38:02
Data modyfikacji: 2019-12-27 13:19:35
Opublikowane przez: Marek Dziadosz
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Przyłęk
26-704
Wójt Gminy
Eugeniusz Andrzej Wolszczak
Kontakt:
Tel: +48 0-48-677-30-16
Fax: +48 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl