kontrast
A+ A-
Strona Jednostek Oświatowych Gminy Przyłęk: www.przylek.pl
 > Polityki, programy, raporty
Polityki, programy, raporty
 

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. ppłk. AK Józefa Pawlaka "Brzozy" w Łaguszowie  prowadzi


następujące rejestry i ewidencje:


 


1. Księga ewidencji dzieci


2. Ksiega uczniów


3. Rejestr pracowników


4. Ewidencja akt osobowych


5. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych


6. Rejestr wydanych kart rowerowych


7. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły


8. Ewidencja druków ścisłego zarachowania


9. Rejestr pieczęci


10. Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej


11. Rejestr wycieczek i wyjść poza teren szkoły


12. Rejestr umów zawieranych przez szkołę


13. Rejestr delegacji


14. Rejestr pozrozumień zawieranych przez szkołę


15. Rejest protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej


16. Rejest uchwał Rady Pedagogicznej


17. Rejestr awansu zawodowego nauczycieli


18. Księga zastępstw


19. Ewidencja rozliczenia godzin nadliczbowych nauczycieli


20. Rejestr zarządzeń dyrektora


21. Szkolny zestaw planów nauczania


22. Szkolny zestaw programów nauczania


23. Szkolny zestaw podręczników


24. Księga inwentarzowa


 


Zasoby archiwalne


 1. Dzienniki lekcyjne


2. Księgi arkuszy ocen


3. Księgi dzieci


4. Księgi uczniów


5. Ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły


6. Kroniki szkolne


7. Księgi protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej


8. Uchwały Rady Pedagogicznej


9. Zarządzenia dyrektora


10. Akta osobowe pracowników


11. Plany finansowe


12. Dokumentacja finansowo-księgowa


13. Dokumentacja dotycząca rekrutacji


14. Dokumentacja dotycząca organizacji


 


Wgląd do dokumentów lub wydanie duplikatu dokumentu możliwe jest po rozpoznaniu na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony do dyrektora Szkoły w sekretariacie w godzinach pracy.

 

Opublikowane przez: Marek Dziadosz | Data wprowadzenia: 2019-12-24 15:15:25.
Data wprowadzenia: 2019-12-24 15:15:25
Opublikowane przez: Marek Dziadosz
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Przyłęk
26-704
Wójt Gminy
Eugeniusz Andrzej Wolszczak
Kontakt:
Tel: +48 0-48-677-30-16
Fax: +48 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl